Bölüm Hakkında

Vizyon

Çağın mesleki ve entelektüel yeterliliklerini karşılamakla kalmayıp çağının ötesine geçebilen, onun şekillenebilmesine katkı sunabilen nesilleri yetiştiren bir bölüm olmak.

Misyon

Mezunlarımızın, ülkemizi yeni bir asırda layık olduğu yere taşıyacak, bilinçli, dürüst, ilkeli, ülke menfaatlerini düşünen, saygın bir kimliğe sahip, ulusal ve uluslararası işletmeleri yönetebilecek, dünyanın yeni yapılanması içinde gelişmeye açık, takım ruhunu oluşturabilen iktisatçıları yetiştirmektir.  

Bölüm Hakkında

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan İktisat Bölümü, 1993-1994 eğitim ve öğretim yılında öğretime başlamıştır. İlk mezunlarını 1997 yılında vermiştir. 1994 yılında tezli yüksek lisans ve doktora programları, 2010 yılında ise tezsiz yüksek lisans programı açılmıştır. Bölümümüzde dört ana bilim dalı bulunmaktadır: İktisadi  Gelişme ve Uluslararası İktisat, İktisat Teorisi, İktisat Politikası ve İktisat Tarihi.

Bölümde Yer Alan Programlar

1) İktisat Lisans Programı

2) İktisat Tezli Yüksek Lisans Programı

3) İktisat 2. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

4) İktisat 2. Öğretim Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

5) Uluslararası Ticaret 2. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

6) İktisat Doktora Programı

 

Bölüme Yönelik İstatistiki Bilgiler (2015 yılı itibariyle)

Lisans Programı: 553 (I. Öğretim), 583 (II. Öğretim) öğrenci

Tezli Yüksek Lisans Programı: 103 öğrenci

Tezsiz Yüksek Lisans Programları: 149 öğrenci

Doktora Programı: 17 öğrenci

 

Eğitim Süreci ve Başlıca Dersler

İktisat Bölümünün ders programı, ülkemizdeki diğer iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin iktisat bölümlerinden faydalanılarak düzenlenmiş olup, yeni bir asra girerken bu bölümün ülke sathındaki tüm iktisadi kurum ve kuruluşlarda istihdam edilebilme imkanına sahip, gerekli bilgi donanımına ulaşmış, uluslararası ve ulusal anlamda iktisadi problemleri ve çözüm yollarını bilen, ithalat ve ihracatın geliştirilmesi, işletmelerin iktisadi problemlerini çözebilme yeteneğine sahip, mezunları ülke sanayiine ve kamu sektörüne kazandırmak gayesine yönelik olarak tasarlanmış ders programı düşünülmüştür.

İktisat bölümünde eğitim süresi 4 yıldır. Bölümümüzde temel olarak iktisat teorisi dersleri verilmektedir. Bu temel dersler şu şekilde sayılabilir: İktisada Giriş, Mikro İktisat, Makro İktisat ve Uluslararası İktisat. Bunun yanında ülke ve dünya ekonomisi ile ilgili dersler ve uygulamaya yönelik olarak; Refah İktisadı, Uygulamalı İktisadi Analiz, Matematiksel İktisat gibi dersler de bulunmaktadır. Ayrıca iktisadi teorinin gelişimini anlamak adına İktisadi Düşünce Tarihi gibi dersler de okutulmaktadır. 

Ölçme ve Değerlendirme Esasları

Sınıfın bir dersteki ham başarı notu ortalamasının 60 ve üzerinde olması halinde herhangi bir istatistiksel yöntem uygulanmaz; öğrencinin o dersteki başarı notu ham başarı notuna göre aşağıdaki katalog değerleri göz önüne alınarak belirlenir.

Başarı Notu               Katsayı                100 Puan Üzerinden Değeri

AA                             4,00                       88-100

BA                              3,50                      81-87

BB                              3,00                      74-80

CB                              2,50                      67-73

CC                              2,00                      60-66

DC                              1,50                      53-59

DD                              1,00                      46-52

FD                               0,50                      39-45

FF                               0,00                       0-38

 

Üst Derece Programlara Geçiş

İktisat Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Başvuru Şartları: Lisans mezunu olmak yeterlidir.

İktisat Anabilim Dalı Yüksek Lisans Başvuru Şartları: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) en az 55 puan almış olmak gereklidir. Yabancı dil sınavından en az 40 puan almış olmak gereklidir.

İktisat Anabilim Dalı Doktora Başvuru Şartları: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) en az 55 puan almış olmak gereklidir. Yabancı dil sınavından en az 55 puan almış olmak gereklidir.

Yayın Tarihi: 04/04/2012
Okunma Sayısı: 53128