İşletme Bölümü Staj

İşletme Bölümü öğrencilerine Zorunlu Staj uygulaması başlatılmıştır. Halihazırda 4.sınıfta olan öğrenciler stajdan muaftır. Zorunlu staj, ikinci eğitim-öğretim ve/veya üçüncü eğitim-öğretim yılını takiben yapılır. Staj toplam süresi 30 (otuz) iş günü olmak zorundadır. Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günleri staj süresinden sayılmaz. Ancak Cumartesi günü resmi çalışma günü kabul edilen işletmelerde yapılan stajlarda Cumartesi günü staj süresine dahil edilir. Stajların güz ve bahar yarıyılları dışında yaz dönemlerinde yapılması esastır.

Zorunlu staj için gerekli olan adımlar aşağıda sırasıyla verilmiştir.

Adım 1. Öğrenciler staj başvurusuna başlamadan önce “İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası” nı almak zorundadır.

Adım 2. Staj başvurusu https://obs.sdu.edu.tr/index.aspx kişisel bilgi sisteminden ilgili alanlar doldurularak yapılır.

Adım 3. Staj komisyonu üyelerinden staj başvuru onayı alındıktan sonra, sistemden pdf dosyası şeklinde otomatik olarak doldurulmuş “Zorunlu Staj Formu” ve “Staj Değerlendirme Formu” raporunun çıktısı alınır.

Adım 4. Öğrenci “Zorunlu Staj Formu” nu kaşelenip imzalanmak suretiyle staj yapacağı kuruma onaylattırır. Bu formda ıslak imzanın bulunması zorunludur.

Adım 5. Öğrenci “Zorunlu Staj Formu” nu staj yapacağı kuruma onaylattıktan sonra, iki adet başvuru dilekçesini alarak ilgili Staj Komisyonu üyesine imzalaması için getirir.

Adım 6. Öğrenci, ilgili Staj Komisyonu üyesine “Zorunlu Staj Formu” ve 2 adet başvuru dilekçesini imzalattıktan sonra İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı muhasebe bölümüne sigorta işlemlerini başlatmak üzere başvurusunu yapar.

Adım 7. Öğrenci sigorta işlemleri tamamlandıktan sonra verilen tüm evraklar ile İşletme Bölüm Sekreterliği' ne başvurusunu yaparak, resmi olarak staj başvuru işlemlerini tamamlar.

Adım 8. Staj raporları yazımı okunaklı olacak şekilde tükenmez kalemle veya bilgisayar kullanılarak yapılacaktır. Rapor yazımı tamamlanan stajlar belirlenen tarihler içerisinde “Staj Değerlendirme Formu” bir nüshası ve staj raporunu ciltlenmiş şekilde Bölüm Staj Komisyonu’na belirtilen tarihe kadar imza karşılığında teslim edilmelidir.

Adım 9. “Staj Değerlendirme Formu” staj komisyonuna, staj defteri ile birlikte kapalı zarfta teslim edilir.

Adım 10. Öğrenci staj defterindeki gerekli tüm kaşe ve imzaları tamamladıktan sonra staj komisyonuna staj evraklarını eksiksiz teslim eder.

 

Staj yapmak isteyen öğrenciler için izlenecek yol haritası

İşletme Bölümü Staj Uygulaması İş Akış Şeması 

Staja Başlarken Staj Yapılacak Firmaya Götüreceğiniz Belgeler

İşletme Bölümü Staj Defteri