Bölüm Hakkında

Bölüm Hakkında

İşletme bölümü iktisat, hukuk, mühendislik gibi sosyal ve sayısal bilimleri içeren disiplinler arası bir bölümdür. Bu sebeple mezun olunduğunda iş bulma olanakları fazla olmaktadır. İşletme bölümü dört ana bilim dalında eğitim vermektedir.

1.      Yönetim Organizasyon

2.      Muhasebe ve Finansman

3.      Sayısal Yöntemler

4.      Üretim Yönetimi ve Pazarlama

İşletme Bölümü

Kuruluş Yılı: 1993

 

Bölümün Amacı

Fakültemiz İşletme Lisans programında verilen eğitim ile öğrencilerimizi ulusal ve uluslararası rekabette değişen koşullara uyum sağlayabilecek, finans, muhasebe, yönetim ve organizasyon, pazarlama, nicel ve nitel karar verme konularında özel sektör ve kamu kurum ve kuruluşlarında ihtiyaç duyulan yönetici, uzman ve araştırmacı niteliklerine sahip bireyler olarak yetiştirmektedir. İşletme bölümünde lisans, tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans ve doktora programları ile eğitim verilmektedir. Bu doğrultuda yüksek lisans ve doktora programları altında gerek işletme bölümü mezunları, gerekse diğer bölüm mezunları ve profesyonel iş hayatından gelip kariyerlerini geliştirmek isteyen yöneticilere, genel işletme konuları dahilinde lisansüstü eğitim olanağı sağlanmaktadır. İşletme Bölümü, fabrikalar, bankalar, sigorta ve madencilik şirketleri gibi mal ve hizmet üreten kuruluşlarda üretimin daha verimli bir şekilde yapılabilmesi için takip edilecek yollar konusunda araştırma ve eğitim yapmaktadır. İşletme bölümü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi içerisinde en fazla öğrenci ve akademisyen sayısına sahip olan bölümdür. Bunun sonucu olarak gerek akademiye gerekse özel sektör ve kamuya sunduğu katkılardan dolayı fakülteye ve üniversiteye yön vermektedir. Bölümde okuyan öğrencilerimiz öncülüğünde birçok öğrenci kulübü faaliyet göstermektedir. Bu çerçevede üniversite bünyesinde sosyal ve kültürel kazanımlar elde edilmektedir.

 

Eğitim Süresi ve Başlıca Dersler

İşletme bölümünde eğitim süresi 4 yıldır. Bölümde muhasebe, finans, yönetim, nicel ve nitel karar verme teknikleri, üretim yönetimi gibi derslerin yanı sıra hukuk, maliye, iktisat ve mühendislik bilimlerine ilişkin dersler de okutulmaktadır.

 

Bölümde Yer Alan Programlar

1)      İşletme Lisans Programı

2)      İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı

3)      İşletme II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı  

4)      İşletme Yöneticiliği Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

5)      İşletme Doktora Programları

Yayın Tarihi: 04/04/2012
Okunma Sayısı: 50391