Kurullar

YÖNETİM KURULU 

 

Prof. Dr. Mehmet GENÇTÜRK (Dekan)
Prof. Dr. Mustafa Zihni TUNCA
(Profesör Temsilcisi)
Prof. Dr. Ramazan ERDEM
(Profesör Temsilcisi)
Prof. Dr. İsmail BEKCİ
(Profesör Temsilcisi)
Doç. Dr. Oğuzhan ÇARIKÇI
(Doçent Temsilcisi)
Doç. Dr. Dilek ÇETİN
(Doçent Temsilcisi)
Dr. Öğr. Üyesi Ertan BECEREN (Dr. Öğr. Üyesi Temsilcisi) 

 

FAKÜLTE KURULU 

 

Prof. Dr. Mehmet GENÇTÜRK (Dekan)
Prof. Dr. Hüseyin GÜL

(Profesör Temsilcisi)

Prof. Dr. Bekir GÖVDERE (Profesör Temsilcisi)
Prof. Dr. Mehmet AKTEL (Profesör Temsilcisi)
Doç. Dr. Oğuzhan ÇARIKÇI (Doçent Temsilcisi)
Doç. Dr. Dilek ÇETİN (Doçent Temsilcisi)
Dr. Öğr. Üyesi Selim KANAT (Dr. Öğr. Üyesi Temsilcisi)
Prof. Dr. Nilüfer NEGİZ  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Mustafa Zihni TUNCA İşletme Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Bekir Sami OĞUZTÜRK İktisat Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Ramazan ERDEM Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Muharrem GÜRKAYNAK Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Serpil AĞCAKAYA  Maliye Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Şefika Eda ÇİÇEK Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Hayri CENGİZ Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Hakan DEMİRGİL Ekonometri Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Serpil SENAL  Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Şirvan ŞEN DEMİR Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK  Çalışma Ekonomisi Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Osman Kürşat ACAR İnsan Kaynakları Yönetimi Bölüm Başkanı