Bölüm Hakkında

Vizyon

Saygın ve tercih edilebilir bir bölüm olmak, çağın değişen şartlarına uyum sağlayabilir nitelikte ve donanımda eğitim vermek.

Misyon

Alanın güncel teorik ve uygulamalı bilgilerine sahip, aldığı eğitim ile çok yönlü düşünme, doğru karar verme ve etkili iletişim becerilerini haiz, kamu yönetimi alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri ve yeni teknolojileri takip eden ve bunları en iyi şekilde kullanabilen, takım çalışmasına yatkın, araştırmacı ve yenilikçi bireyleri topluma kazandırmaktır. Önümüzdeki yıllarda, çağın gereklerine uygun olarak yapılacak olan yeniliklerle Kamu Yönetimi Bölümünün daha etkin bir konuma gelebileceği söylenebilir.

Bölüm Hakkında

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan Kamu Yönetimi Bölümü, 1993-1994 eğitim ve öğretim yılında öğretime başlamıştır. İlk mezunlarını 1997 yılında vermiştir.1994 yılında tezli yüksek lisans ve doktora programları, 2010 yılında ise tezsiz yüksek lisans programı açılmıştır. Bölümümüzde üç ana bilim dalı bulunmaktadır: Siyaset ve Sosyal Bilimler, Yönetim Bilimi ve Kentleşme ve Çevre Sorunları.

Bölümde Yer Alan Programlar

1) Kamu Yönetimi Lisans Programı

2) Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı: Bu programa başvurmak için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) en az 55 puan almış olmak ve yabancı dil sınavına girmiş olmak gereklidir.

3) Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı: Bu programa başvurmak için lisans mezunu olmak yeterlidir.

4) Kamu Yönetimi Doktora Programı: Bu programa başvurmak için Bu programa başvurmak için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) en az 55 puan, yabancı dil sınavından en az 55 almış olmak gereklidir.

Bölüme Yönelik İstatistiki Bilgiler: (2015 yılı itibariyle)

   Lisans Programı: 614 (I. Öğretim), 637 (II. Öğretim) öğrenci

   Tezli Yüksek Lisans Programı: 89 öğrenci

   Tezsiz Yüksek Lisans Programı: 211 öğrenci

   Doktora Programı: 57 öğrenci

 

Eğitim Süreci ve Başlıca Dersler

Kamu Yönetimi bölümünde eğitim süresi 4 yıldır. Bölümde kamu yönetimi ve siyaset bilimi sorunları çok yönlü bir bakış açısıyla ele alınmakta, siyasal teoriler, ilk çağlardan günümüze siyasal düşünceler tarihi, siyasal sistemler, devlet kuramı, anayasa, Türk anayasa düzeni, çağdaş devlet düzenleri, yönetim bilimleri, yönetim hukuku, yönetsel yargı, Türk yönetim düzeni, çeşitli kamu hukuku ve özel hukuk konuları, kentleşme ve çevre sorunları, toplumbilim ve Türkiye'nin toplumsal yapısı, Türkiye'nin siyasal tarihi konularına ilişkin dersler okutulmaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları

Sınıfın bir dersteki ham başarı notu ortalamasının 60 ve üzerinde olması halinde herhangi bir istatistiksel yöntem uygulanmaz; öğrencinin o dersteki başarı notu ham başarı notuna göre aşağıdaki katalog değerleri göz önüne alınarak belirlenir.

Başarı Notu               Katsayı                100 Puan Üzerinden Değeri

AA                             4,00                       88-100

BA                              3,50                      81-87

BB                              3,00                      74-80

CB                              2,50                      67-73

CC                              2,00                      60-66

DC                              1,50                      53-59

DD                              1,00                      46-52

FD                               0,50                      39-45

FF                               0,00                       0-38

Yayın Tarihi: 19/11/2015
Okunma Sayısı: 16807