Ekonometri Bölümü Seminer Dersi Posterleri


GRUP NO SEMİNER KONUSU POSTER
1 Tam Zamanında Üretim Tekniği - JIT (Just in Time) Posteri Göster
2 Pandemi Dönemi Öncesi ve Sonrasının Futbol Sektörünün Şehir Ekonomisine Etkisi Posteri Göster
3 Covid-19 Salgını ve Politik Gelişmeler Altında Döviz Kuru Dalgalanmaları ve Enflasyon Arasındaki İlişki Posteri Göster
4 Türkiye’de Covid-19 Salgınının Hane Halkı Tüketim Harcamaları Üzerine Etkisi Posteri Göster
5 Türkiye’de Covid-19 Virüsünün Bulaş Hızının (R0) Hesaplanması ve Epidemik Modellerin İncelenmesi Posteri Göster
6 Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Ekonometrik Analizi Posteri Göster
7 Pandemi Döneminin Evlilikler Üzerindeki Etkisi Posteri Göster
8 Türkiye’deki Kur Değişimlerinin Tarım Ürünleri ve Tarım Ürünlerinin Maliyetlerine Etkisi: Tahıl Örneği Posteri Göster
9 Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin Analitik Hiyerarşi Porsesi İle Meslek Seçimi Değerlendirmesi Posteri Göster
10 Malmquist Toplam Verimliliği ve Türkiye Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama Posteri Göster
11 Entropi ve Gri İlişkisel Analiz İle Lojistik Firmalarının Finansal Performansının Ölçülmesi Posteri Göster
12 Veri Zarflama Analizi ile Türk Bankaları Performans Ölçümü Posteri Göster
13 Türk Bankacılık Sektörünün Performansını Vikor Yöntem Analizi Posteri Göster
14 Bir Ailenin Konut Seçiminde Optimal Alternatifin Entropi - Aras Yöntemleriyle Saptanması Posteri Göster
15 Tekstil ve Hazır Giyim Sektöründe Doğrusal Programlama Tekniği ile Üretim Planlaması Posteri Göster
16 Hedef Programlama ile Renault (Oyak) Markasının Üretim Planlaması Posteri Göster
17 Analitik Hiyerarşi Proses ile Online Alışveriş Site Seçimi Posteri Göster
18 Covid-19 Pandemi Sürecinin İş Hayatına Etkisi Posteri Göster
19 Türkiye İnşaat Sektöründe İstihdam ve İş Kazalarının Analizi Posteri Göster
20 Covid-19 Pandemisi Döneminde Bireylerin Tüketim Harcamaları Posteri Göster
21 Üretim Planlama ve Envanter Yönetimi  
22 Türkiye’nin Turizm Gelirini Etkileyen Faktörler: Ekonometrik Bir Analiz Posteri Göster
23 Türkiye'de Gül ve Gülyağının Ekonometrik Analizi Posteri Göster
24 Online Alışverişin Ekonomiye Etkileri Posteri Göster
25 Türkiye’de Kredi Kartı Kullanımının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi  
26 Vücut Geliştirme Sporunda Takviye Ürün Kullanımının İncelenmesi Posteri Göster
27 Pandeminin Kripto Para Üzerindeki Etkileri: Bitcoin ve Ethereum Örneği Posteri Göster
28 Covid-19 Pandemi Değerlendirme Raporu  
29 Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testleri Posteri Göster
30 Covıd- 19 Döneminde Su Tüketimini Etkileyen Faktörler Posteri Göster
31 Covid-19 Döneminden Sonra Artan Tüketim Harcaması ve İşsizliğin Aile Ekonomisi Üzerinde Etkisi Posteri Göster
32 Covid-19 Salgınının Online Alışveriş Miktarı Üzerine Etkisi Posteri Göster
33 Dış Borç ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye-Rusya Üzerine İnceleme Posteri Göster
34 Türkiye’de Dışa Açılmanın Dış Borçlanma Üzerindeki Etkisi ve Ekonometrik Analizi Posteri Göster
35 Yurtiçi Enflasyon Oranı’nın Küresel Belirleyicileri Posteri Göster
36 Kırılgan Ülkelerde Kamu Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Panel Veri Analizi ile Belirlenmesi Posteri Göster
37 Kripto Paralar ve Döviz Kurları Arasındaki Nedensellik İlişkisi Posteri Göster
38 OECD Ülkelerinin Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Panel Veri Analizi Posteri Göster
39 Tüketici Güven Endeksi ve Hisse Senedi Piyasası Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Covid-19 Öncesi ve Sonrası Posteri Göster
40 AR-GE Harcamalarının ve İhracatın Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi Posteri Göster

 

Yayın Tarihi: 30/05/2021
Okunma Sayısı: 1447